' EPC - Tiekėjo registracija elektroniniame įrankyje EPC
CPO

Vartotojas:    
Slaptažodis:  

Kontaktai

Viešoji įstaiga CPO LT

Ukmergės g. 219-1

LT-07152 Vilnius

epc@cpo.lt

Mob. 8 658 34005

 

Atsiskaitomoji sąskaita EPC sutarties mokesčiui sumokėti:

 

„Swedbank“ AB
LT28 7300 0101 5058 5456

Tiekėjo registracija elektroniniame įrankyje EPC
 
Dėmesio! Norėdami registruotis EPC, iš pradžių skiltyje APIE PIRKIMUS (https://epc.cpo.lt/apie-pirkimus/) susipažinkite su dokumentais bei informacija apie modulį, kuriame norite būti užregistruoti.
Kiekvieno modulio Preliminariosios sutarties 3 priede nurodyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai. Prieš pildant registracijos paraišką – paruoškite reikalaujamus kvalifikacijai pagrįsti dokumentus.
 
Užpildžius Tiekėjo paraišką ir paspaudus „Pateikti duomenis“, sistema automatiniu būdu suformuos Tiekėjo paraiškos ir Preliminariosios sutarties pdf formato dokumentus. Neskubėkite uždaryti puslapio, nes dokumentai bus pateikti puslapio viršuje.
 
Tiekėjas suformuotus dokumentus turi išsisaugoti savo kompiuteryje, kvalifikuotu elektroniniu parašu atskirai pasirašyti:
1. suformuotą Tiekėjo paraišką ir (jei reikia) – Jungtinės veiklos sutarties kopiją;
2. suformuotą Preliminariąją sutartį;
3. Tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus,
ir atskirais 3 adoc formatais suformuotus pasirašytus dokumentus išsiųsti CPO LT el. paštu [email protected]
 
Dokumentus elektroniniu parašu galite pasirašyti čia - ADOC Archyvas.
 
Kilus klausimams kreipkitės:
Vilma Raudonienė, tel. (8 658) 34005, [email protected];
Zigmas Aleksandravičius, tel. (8 666) 29171, [email protected].

CPO LT

TIEKĖJO PARAIŠKA

DĖL PRISIJUNGIMO PRIE ELEKTRONINIO ĮRANKIO „ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ CENTRAS“

2023-01-30
REKVIZITAI:
Pavadinimas:
(jei veikiate JVPG, „UAB XX, UAB XX... veikiantys JVPG, xxxx-xx-xx JVS Nr. xx pagrindu“)
*
Kodas:
*
Esu PVM mokėtojas:
*
Banko sąskaitos Nr.:
*
Banko pavadinimas:
*
Gatvė, namo Nr.:
*
Apskritis:
*
Miestas / kaimas:
*
Pašto indeksas:
*
Tel.:
*
El. paštas:
*
PRAŠOME SUTEIKTI PRISIJUNGIMO DUOMENIS:
1. Vardas, pavardė:
*
Tel.:
*
El. paštas:
*
2. Vardas, pavardė:

Tel.:
El. paštas:
3. Vardas, pavardė:

Tel.:
El. paštas:
PATVIRTINAME, KAD:
* visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga.
REIKALAUJAMOS SUTARTYS(Pažymėti bent vieną):
Sutartis dėl rangos darbų su projektavimo
Sutartis dėl rangos darbų be projektavimo
Sutartis dėl energinio naudingumo sertifikatų rengimo
Sutartis dėl investicijų planų rengimo
Sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų
Sutartis dėl statinio projekto ekspertizės paslaugų
Sutartis dėl statinio statybos techninės priežiūros
Sutartis dėl daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros
PASIRAŠANTIS ASMUO:
Vardas, pavardė:
*
Pareigos:
*

Tiekėjas ar jo įgaliotas asmuo kvalifikuotu elektroninių parašu atskirai pasirašo šiuos dokumentus:

  • suformuotą Tiekėjo paraišką - Jungtinės veiklos sutarties kopiją (jei taikoma);
  • suformuotą Preliminariąją sutartį su užpildytais nurodytais priedais;
  • tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Tiekėjas, atskirais 3 adoc formatais suformuotus pasirašytus dokumentus siunčia CPO LT el. paštu [email protected]

Dokumentus elektroniniu parašu galite pasirašyti čia - ADOC Archyvas

 
© 2023 EPC / CPVA